Witamy na stronie Pasieki Hodowlanej SAWA

Zarejestrowana w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ) i prowadzi linię krzyżownicą SAWA oraz hodowlaną SAWA1
Bierze udział w programach dofinansowania prowadzonych przez Agencję Rynku Rolnego ARR
Nasza pasieka oferuje matki pszczele o udokumentowanym pochodzeniu i sprawdzonej wartości użytkowej

SAWA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym – świadectwa ochronne nr R.365862 oraz R.365861. Dlatego też, kupujący może używać zakupione matki SAWA® i SAWA®1 wyłącznie do użytku prywatnego.