OFERTA SPRZEDAŻY NA 2024 rok

Pasieka poleca następujące matki pszczele:

kraińskie:

linii: SAWA, SAWA1 -(prowadzone w oparciu o materiał hodowlany pszczół kraińskich z linii Majówka, PWJOT i Sklenar) oraz Sk i Singer kaukaskie: linii: M (Muchurska)

Ceny matek refundowanych:

nieunasieniona 40,00 zł

naturalnie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem 120,00 zł [oferta ograniczona]

sztucznie unasieniona bez sprawdzonego czerwienia 100,00 zł

sztucznie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem 180,00 zł [oferta ograniczona]

reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem 1000,00 zł tylko z linii SAWA i SAWA1 –[oferta ograniczona]

reprodukcyjna bez sprawdzonego czerwienia 800,00 zł tylko z linii SAWA i SAWA1 –[oferta ograniczona]

Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Matki ze sprawdzonym czerwieniem dostępne po 10 czerwca.

SAWA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym – świadectwa ochronne nr R.365862 oraz R.365861. Dlatego też, kupujący może używać zakupione matki SAWA® i SAWA®1 wyłącznie do użytku prywatnego.