Charakterystyka linii:

SAWA
(car SAWA)

Linia pszczół stworzona w oparciu o materiał hodowlany pszczół kraińskich takich jak PWJOT i Majówka. Trwają prace nad kumulacją i utrwaleniem najlepszych cech populacji wyjściowych. Charakteryzują się wczesnym i średnio wczesnym, intensywnym rozwojem wiosennym.

Dobrze wykorzystują wziątki w okresie całego sezonu. Są łagodne, dobrze trzymają się plastrów. Pszczoły o małej lub średniej rojliwości, dobrze reagują na zabiegi przeciw rójkowe.

SAWA1

(car SAWA1)

Linia pszczół carnica, będąca kontynuacją linii SAWA, prowadzona w oparciu o program hodowlany, w którym selekcja skierowana jest głównie na uzyskanie wysoko wydajnych, łagodnych, nierojliwych oraz dobrze rozwijających się pszczół. W programie preferowane są także matki, których pszczoły wykazują się większą skłonnością do czyszczenia (zachowania higieniczne).

Singer

(car Singer)

Linia – import z Austrii. Pszczoły o dobrym rozwoju, wykorzystujące pożytki w ciągu całego sezonu. Rodziny nie wykazują zwiększonej rojliwości ani tendencji do żądlenia przy gorszych warunkach atmosferycznych.

Muchurska
(Cau M)

Linia wywodzi się z importu pszczół rasy kaukaskiej populacji muchurskiej. Pszczoły są szare z możliwością pojawiania się żółtego ubarwienia na dwóch pierwszych tergitach. Odznaczają się wcześniejszym rozwojem i utrzymują rodziny silniejsze w porównaniu z innymi liniami kaukaskimi.
Są mało rojliwe i łagodne. Sklepią miód na mokro i półmokro. Są bardzo miodne, mają tendencję do ograniczania matek w czerwieniu. Bardzo dobrze wykorzystują pożytki słabe od średniowczesnych do późnych.

M Kampinoska

(mel M Kampinoska)

Pszczoły linii Kampinoskiej należącej do pszczół środkowoeuropejskich, tworzą rodziny silne ale w dostosowaniu rozwoju do wiosen z nawrotami chłodów rozwijają się później niż inne rasy pszczół np. A.m.carnica ale za to bardzo intensywnie po ustabilizowaniu się pogody. 

Zapasy miodu gromadzą nad czerwiem, chętnie w nadstawkach a pyłek umiejscawiają wokół czerwiu i na sąsiednich plastrach.
Podczas przerw w pożytkach wykazują tendencje do wpadania w nastrój rojowy.
Pszczoły w większości spływają z ramek i tworzą grona pod ramkami. W drugiej części sezonu, oraz w okresach bezpożytkowych charakteryzują się zwiększoną obronnością gniazda.

Ponadto pszczoły kampinoskie mają tendencję do poszukiwania nektaru w podszyciu lasu co jest cenne przy
wykorzystywaniu pożytków runa leśnego.

 

SAWA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym – świadectwa ochronne nr R.365862 oraz R.365861. Dlatego też, kupujący może używać zakupione matki SAWA® i SAWA®1 wyłącznie do użytku prywatnego.