Charakterystyka linii:

SAWA
(car SAWA)

Linia pszczół stworzona w oparciu o materiał hodowlany pszczół kraińskich takich jak PWJOT i Majówka. Trwają prace nad kumulacją i utrwaleniem najlepszych cech populacji wyjściowych. Charakteryzują się wczesnym i średnio wczesnym, intensywnym rozwojem wiosennym.

Dobrze wykorzystują wziątki w okresie całego sezonu. Są łagodne, dobrze trzymają się plastrów. Pszczoły o małej lub średniej rojliwości, dobrze reagują na zabiegi przeciw rójkowe.

SAWA1

(car SAWA1)

Linia pszczół carnica, będąca kontynuacją linii SAWA, prowadzona w oparciu o program hodowlany, w którym selekcja skierowana jest głównie na uzyskanie wysoko wydajnych, łagodnych, nierojliwych oraz dobrze rozwijających się pszczół. W programie preferowane są także matki, których pszczoły wykazują się większą skłonnością do czyszczenia (zachowania higieniczne).

 

Singer

(car Singer)

Linia – import z Austrii. Pszczoły o dobrym rozwoju, wykorzystujące pożytki w ciągu całego sezonu. Rodziny nie wykazują zwiększonej rojliwości ani tendencji do żądlenia przy gorszych warunkach atmosferycznych.

Muchurska
(Cau M)

Linia wywodzi się z importu pszczół rasy kaukaskiej populacji muchurskiej. Pszczoły są szare z możliwością pojawiania się żółtego ubarwienia na dwóch pierwszych tergitach. Odznaczają się wcześniejszym rozwojem i utrzymują rodziny silniejsze w porównaniu z innymi liniami kaukaskimi.
Są mało rojliwe i łagodne. Sklepią miód na mokro i półmokro. Są bardzo miodne, mają tendencję do ograniczania matek w czerwieniu. Bardzo dobrze wykorzystują pożytki słabe od średniowczesnych do późnych.